Внутрішня система забезпечення якості освіти і освітньої діяльності

Моніторинг якості освіти це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Нормативно-правова база з питань моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України